vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 35.884 triệu USD."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng