[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 03/2018?

(Taichinh) - Trong tháng 03/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 2.456.7 triệu USD.

Tin liên quan