[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 04/2018

(Taichinh) - Trong tháng 4/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 8.061,5 triệu USD.

Tin liên quan