[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 05/2018

(Taichinh) - Trong tháng 5/2018, đã có 193 dự án được cấp mới và 90 lượt dự án tăng vốn.

Tin liên quan