[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11/2017

(Taichinh) - Trong tháng 11/2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 4.848 triệu USD.

Cùng chuyên mục