[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 12/2017

(Taichinh) - Trong tháng 12/2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 2.797 triệu USD.

Cùng chuyên mục