[Infographic] Đề xuất quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu hành chính - kinh tế

(Taichinh) - Theo đề xuất quy hoạch, đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong được xây dựng tại khu vực phía Bắc khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng chuyên mục