[Infographic] Đô thị thông minh: Động lực xây dựng xã hội hiện đại

(Taichinh) -

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều thành phố ở nước ta đang bước đầu xây dựng mô hình đô thị thông minh. Việc này có thể giúp cho các thành phố lớn giải quyết được không ít các tồn tại hiện nay như: Vấn đề kẹt xe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải…

Tin liên quan