VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Doanh nghiệp FDI thu hút nhiều lao động nhất trong 5 năm qua

Theo số liệu tổng điều tra kinh tế của Tổng cục Thống kê, tính đến 1/1/2017, cả nước có 517,96 nghìn doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa tăng nhanh nhất về số lượng nhưng doanh nghiệp FDI thu hút nhiều nhất về lao động.

[Infographic] 4 phong cách đầu tư chứng khoán trên thế giới

[Infographic] Những dấu ấn công nghệ trong 10 năm qua

[Infographic] Bạn hiểu gì về Kinh tế số?

[Infographic] Kết quả nổi bật của Chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính 2017

[Infographic] Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan

[Infographic] Doanh nghiệp FDI thu hút nhiều lao động nhất trong 5 năm qua - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM