VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Doanh nghiệp huy động 30,2 triệu tỷ đồng vào sản xuất kinh doanh

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê thực hiện, tính đến 1/1/2017, tổng nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp là 30,2 triệu tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 15,2% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

[Infographic] Cổ phiếu niêm yết được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất năm 2017 trên HNX

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết được giao dịch nhiều nhất năm 2017 trên HNX

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất năm 2017 trên HNX

[Infographic] Thế giới đã sẵn sàng cho một loại tiền tệ toàn cầu mới?

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM