doanh nghiệp đã thể hiện đúng chủ trương phát triển kinh tế của Nhà nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng