[Infographic] Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào

(Taichinh) - Facebook có quyền truy cập nội dung trên điện thoại của bạn, từ danh bạ tới lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Tin liên quan