[Infographic] Gần 3 năm, đã tinh giản biên chế được bao nhiêu người?

(Taichinh) - Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018, đã có 39.823 người được tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ.

Tin liên quan