[Infographic] Giáo viên đang hưởng lương như thế nào?

(Taichinh) - Sau 35 năm công tác, hưởng đầy đủ các loại phụ cấp, giáo viên THPT có mức lương xấp xỉ 11 triệu đồng, mầm non hơn 9 triệu đồng.

Cùng chuyên mục