[Infographic] Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

(Taichinh) - Năm 2017, kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đạt được kết quả khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu phát triển dự kiến đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tin liên quan