Syria. Cùng nhìn lại số khí tài đôi bên đã sử dụng và không ảnh của ba nơi này trước và sau cuộc không kích."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng