[Infographic] Huy động vốn trái phiếu Chính phủ tháng 10/2017

(Taichinh) - Tính đến ngày 31/10/2017, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành là 236,3 nghìn tỷ đồng.

Tin liên quan