[Infographic] Kết quả nổi bật của Chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính 2017

(Taichinh) - Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 2017 của 19 bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó Bộ Tài chính đạt 84,42/100 điểm, trong đó: điểm thẩm định là 53,94 điểm, điểm điều tra xã hội học là 30,47 điểm.

Tin liên quan