[Infographic] Năm 2018, làn sóng thoái vốn Nhà nước sẽ diễn ra mạnh mẽ

(Taichinh) - Năm 2018, làn sóng thoái vốn Nhà nước sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ nhờ những chính sách kinh tế hỗ trợ và dòng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Tin liên quan