VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Năm 2019, biên chế công chức giảm còn 259.598 biên chế

Năm 2019, tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù còn 259.598 biên chế.

Xây dựng Chiến lược Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Năm 2019 sẽ có 259.598 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Đổi mới chính sách tiền lương tạo động lực làm việc cho người lao động: Một số vấn đề trao đổi

Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2019

Xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm