VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Nan giải mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2017

2017 là năm quan trọng với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, tiến độ này đang rất chậm và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm nay khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2017.

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 11/2017 tại HNX

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 9/2017 tại HNX

[Infographic] Cổ phần hóa doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2017

[Infographic] Cổ phần hoá 33 doanh nghiệp Nhà nước

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2017

[Infographic] Nan giải mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2017 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM