ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Ngành Tài chính và mục tiêu ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0

Ngày 30/3/2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký Quyết định số 446/QĐ-BTC, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.

Tiếp cận CMCN 4.0 trong lĩnh vực thuế: Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Triệt để ứng dụng thành tựu công nghệ từ CMCN 4.0 trong lĩnh vực hải quan

[Infographic] Bùng nổ phương thức thanh toán di động ở Trung Quốc

[Infographic] Thế giới đã sẵn sàng cho một loại tiền tệ toàn cầu mới?

[Infographic] Cuộc “xâm lăng” của kỹ thuật số ở nơi làm việc

[Infographic] Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

[Infographic] Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0

Có thể bạn quan tâm