VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Nhìn lại tiến trình triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, kết quả thực hiện Cơ chế một cửa đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm

Triển khai 141 thủ tục qua Cơ chế một cửa năm 2018

Bộ Tài chính tiên phong ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong xây dựng Tài chính số

Giảm chi phí thương mại để tăng năng lực cạnh tranh

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tạo đột phá trong thực hiện NSW và tạo thuận lợi thương mại

[Infographic] Nhìn lại tiến trình triển khai cơ chế một cửa quốc gia - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM