đấu giá đã được tu chỉnh lần thứ 5, tạm chia thành 5 nhóm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng