thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng