VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

Khoảng 275 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin đã đưa ra những nhận định về các thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0).

Tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Tổ chức tọa đàm “Kinh doanh trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0“

[Infographic] Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM