Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng