cháy nổ bắt buộc chính thức có hiệu lực. Theo đó, những cơ sở sau phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng