OECD) phải trích 25,5% lương để đóng thuế thu nhập và các khoản bảo hiểm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng