[Infographic] OECD: Thuế thu nhập và bảo hiểm chiếm 25,5% lương

(Taichinh) - Năm 2017, trung bình một người lao động ở 35 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phải trích 25,5% lương để đóng thuế thu nhập và các khoản bảo hiểm.

Tin liên quan