[Infographic] Singapore - Nền kinh tế thành viên APEC

(Taichinh) - Singapore hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

Cùng chuyên mục