xuất khẩu lớn nhất đạt 73,2 tỷ USD, chiếm 74,8% tổng kim ngạch xuất khẩu."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng