[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2017

(Taichinh) - Trong tháng Mười, cả nước có 11.158 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tin liên quan