[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2017

(Taichinh) - Trong tháng 11/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tin liên quan