[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017

(Taichinh) - Trong tháng 12 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1,0% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tin liên quan