[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2017

(Taichinh) - Trong tháng 7, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục