[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm

(Taichinh) - Thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 110,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin liên quan