VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017

Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016...

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2017

[Infographic] Cổ phần hóa doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2017

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM