[Infographic] Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga ra sao?

(Taichinh) -

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 7/5/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "Về những mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga trong giai đoạn đến năm 2024".

Tin liên quan