[Infographic] Từ 25/3/2018 tăng hệ số K điều chỉnh giá đất tại TP. Hồ Chí Minh

(Taichinh) - Từ 25/3/2018, Quyết định 09 về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất - hệ số K - TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, hệ số này sẽ tăng 0,1 lần cho tất cả trường hợp.

Tin liên quan