[Infographic] Vai trò đầu tàu của DNNN trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách

(Taichinh) - Khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn đang là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế và hằng năm đều đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.

Tin liên quan