GMS), giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như gia tăng liên kết kinh tế khu vực."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng