[Infographic] Việt Nam tham gia tích cực Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng

(Taichinh) - Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các sáng kiến, lĩnh vực hợp tác khác nhau của Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như gia tăng liên kết kinh tế khu vực.

Tin liên quan