[Infographic] Xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc

(Taichinh) - Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2018 đã tăng lên 14 bậc so với năm 2017, lên vị trí 68/190 nền kinh tế được khảo sát.

Tin liên quan