VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 5 năm 2012-2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 5 thành phố trực thuộc trung ương luôn ở trong nhóm có chất lượng điều hành rất tốt, tốt và khá. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng 4 năm liền giữ ngôi vị số 1.

[Infographic] 5 nhiệm vụ ngành Tài chính đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0

[Infographic] Năng lượng tái tạo tăng tính cạnh tranh với năng lượng hóa thạch

[Infographic] Cuộc cạnh tranh giữa Brazil và Mexico trong lĩnh vực dầu mỏ

[Infographic] Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

[Infographic] Nhân lực dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm