VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

17.056 hồ sơ được ngành Nông nghiệp tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

17.056 hồ sơ được ngành Nông nghiệp tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Điểm sáng trong cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước

Chính sách tài chính và vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 trong lĩnh vực hải quan

Đột phá mới trong tư duy để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Theo đó, với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính,trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát 10 dự thảo Thông tư, thẩm định 2 Thông tư; triển khai công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tại các địa phương đảm bảo thông suốt và hoạt động hiệu quả; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Tính đến ngày 30/6/2016, Bộ đã thực hiện tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tổng số 17.056 hồ sơ, xử lý, giải quyết và cấp phép, giấy chứng nhận điện tử 12.495 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 4.561 hồ sơ.

Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ triển khai tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và từng bước giải quyết được những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thông quan hàng hóa…

Tuy nhiên, hiện nay, công tác cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, trong 6 tháng cuối năm 2016, toàn Ngành xác định nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ cải cách hành chính, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, nghiên cứu các giải pháp thay thế Thông tư 20 để làm sao Bộ vẫn kiểm soát được mà không gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp như dư luận phản ánh thời gian vừa qua.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện đánh giá nội bộ ISO khối cơ quan Bộ, tổ chức lấy phiếu ý kiến khách hàng đối với các quy trình ISO thực hiện tại khối cơ quan Bộ.

Song song với đó là đẩy nhanh việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ kế hoạch. Đồng thời, tổ chức sơ kết thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia, triển khai mở rộng tại các đơn vị thuộc Bộ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và kế hoạch của Ngành.

PV.

Có thể bạn quan tâm