Chống buôn lậu trên tuyến đường biển

Chống buôn lậu trên tuyến đường biển

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm 2012, tình trạng buôn lậu trên tuyến đường biển diễn biến rất phức tạp. Trong đó, tuyến đường biển được đánh giá là tuyến buôn lậu đang ngày càng bị đối tượng buôn lậu lợi dụng triệt để; các đối tượng chủ yếu khai báo sai số lượng hàng, thậm chí khai báo hàng một nẻo, thực tế kiểm tra hàng lại khác. Để đấu tranh với loại hình tội phạm này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan có tuyến đường biển phải tăng cường kiểm tra kiểm soát và cương quyết xử lý

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

(Tài chính) Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ và Chính quyền Tạp chí Tài chính xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV) Tạp chí Tài chính. Nội dung đã được toàn thể CBĐV đơn vị thống nhất thông qua.

Quy định về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí

Quy định về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí

Quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong Quý II/2012, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các đơn vị tiến hành xây dựng Quy định về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí trong áp dụng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu do Nhà nước quy định, qua đó, giáo dục và tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí, tài sản, văn phòng phẩm, nguyên - vật liệu và thời gian lao động một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất cho toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) trong đơn vị.

Triệt phá vụ buôn bán, vận chuyển 103 kg kỳ đà

Triệt phá vụ buôn bán, vận chuyển 103 kg kỳ đà
Quán triệt chủ trương Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngành Hài Quan thường xuyên giáo dục và bồi dưỡng cán bộ làm tốt công tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên mặt trận chống buôn lậu và gian lận thương mại. Việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ tài nguyên đất nước và tăng thu cho NSNN...

Cục thuế tỉnh Bắc Giang - vững bước trên chặng đường tiếp theo

Cục thuế tỉnh Bắc Giang - vững bước trên chặng đường tiếp theo
Năm 2012 là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, là năm thứ 15 tỉnh Bắc Giang tái lập, năm thứ 22 năm ngành Thuế đi vào hoạt động thống nhất trong toàn quốc và kỷ niệm 67 năm truyền thống ngành thuế Việt Nam (10/9/1945- 10/9/2012). Do đó, ngay từ đầu năm ngành thuế Bắc Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua, khuyến khích động viên cán bộ, công chức trong ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2012, tạo dấu ấn mang tính đột phá và xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là quản lý và điều hòa quỹ ngân sách nhà nước. Vì vậy, trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã gắn việc học tập với nhiệm vụ của cơ quan, cụ thể đối với công việc của từng đảng viên, công chức. Qua hơn một năm thực hiện, Kho bạc đã có những chuyển biến tích cực từ tư tưởng, đạo đức, lối sống đến kết quả công việc của từng cán bộ, đảng viên.

Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”

Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”
Ngày 31/07/2012, Viện nghiên cứu Hải quan đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề  “Từ lời dạy của Bác đến đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”. Tham dự tại buổi tọa đàm có đ/c Lê Thị Hoa - Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính; đ/c Vũ Tá Măng - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Hải quan; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Tổng cục  Hải quan  (TCHQ); đại diện các chi bộ đảng trực thuộc cơ quan TCHQ và toàn thể Đảng viên Chi bộ thuộc Viện nghiên cứu Hải quan.

Ông Trương Viết Hùng: Gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp thu ngân sách nhà nước

Ông Trương Viết Hùng: Gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp thu ngân sách nhà nước
Tôi biết anh cách đây đã hàng chục năm, khi anh còn là Phó cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ. Sau một thời gian thuyên chuyển công tác, trở về ngành thuế, tôi lại có dịp tiếp xúc với anh. Lúc này anh - người đồng nghiệp Trương Viết Hùng đã là Vụ trưởng - Trưởng đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngành thuế Hoà Bình thực hiện lời dạy của Bác: "Thu thuế phải thu được lòng dân"

Ngành thuế Hoà Bình thực hiện lời dạy của Bác: "Thu thuế phải thu được lòng dân"

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa với sự đánh giá sâu sắc về bản chất của Thuế, của một Nhà nước mới còn non trẻ; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra phương châm cho ngành Tài chính khi thực hiện nhiệm vụ thu thuế của người dân đóng góp cho công cuộc cách mạng và kiến thiết Nhà nước " Thu thuế phải thu được lòng dân".