Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử

Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều đã sẵn sàng cho việc vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN.

Hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

Hiện đại hóa hải quan: Đột phá từ chính sách

Hiện đại hóa hải quan: Đột phá từ chính sách
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, một trong những thành công của công tác hiện đại hóa hải quan là đổi mới về mặt thể chế, chính sách. Cụ thể, pháp luật hải quan với nhiều quy định cải cách về thủ tục hành chính đã góp phần không nhỏ giảm bớt hồ sơ, giấy tờ cho doanh nghiệp, đồng thời tạo sự minh bạch cho hoạt động hải quan.

Mở rộng khai thuế qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Mở rộng khai thuế qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và đạt nhiều kết quả khả quan.

Tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (2014, 2015), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu, đó là cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng thuế điện tử

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng thuế điện tử
Trước xu thế và những lợi ích của việc triển khai thương mại điện tử mang lại, trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã rất tích cực, chủ động đẩy mạnh triển khai ứng dụng thuế điện tử, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế dễ dàng hơn trong kê khai thuế và nộp thuế vào ngân sách.