Hiện đại hóa hải quan: Đột phá từ chính sách

Hiện đại hóa hải quan: Đột phá từ chính sách
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, một trong những thành công của công tác hiện đại hóa hải quan là đổi mới về mặt thể chế, chính sách. Cụ thể, pháp luật hải quan với nhiều quy định cải cách về thủ tục hành chính đã góp phần không nhỏ giảm bớt hồ sơ, giấy tờ cho doanh nghiệp, đồng thời tạo sự minh bạch cho hoạt động hải quan.

Mở rộng khai thuế qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Mở rộng khai thuế qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và đạt nhiều kết quả khả quan.

Tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (2014, 2015), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu, đó là cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng thuế điện tử

Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng thuế điện tử
Trước xu thế và những lợi ích của việc triển khai thương mại điện tử mang lại, trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã rất tích cực, chủ động đẩy mạnh triển khai ứng dụng thuế điện tử, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế dễ dàng hơn trong kê khai thuế và nộp thuế vào ngân sách.

Bộ Tài chính dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Bộ Tài chính dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Bộ Tài chính được đánh giá là cơ quan có sự quan tâm đặc biệt vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý - điều hành của Bộ. Đặc biệt, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong số các bộ, ngành.

Bộ Công Thương lấy ý kiến về thủ tục hành chính

Bộ Công Thương lấy ý kiến về thủ tục hành chính

Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu tổ chức Hội nghị “Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính (TTHC) ngành Công Thương” tại hai đầu cầu đất nước TP. Hà Nội (ngày 27/9) và TP. Hồ Chí Minh (29/9).