Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 10 năm liền thu ngân sách vượt dự toán

Nguyễn Xuân Sang

(Taichinh) - Đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năng động và phát triển, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dù mới trải qua 24 năm thành lập nhưng đã lập một thành tích ấn tượng, đó là 10 năm liền từ 2005 - 2014 luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.
Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba năm (2013).Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba năm (2013).

Được chính thức thành lập năm 1991, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tính đến nay trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành. Mặc dù vậy, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đơn vị luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chính quyền địa phương tin tưởng giao phó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những thành tích nổi bật của đơn vị là:

Một là, có số thu ngân sách đứng hàng thứ 3 của cả nước

- Quản lý tốt nguồn thu từ lĩnh vực dầu khí và đầu tư nước ngoài, luôn bám sát và quản lý chặt chẽ các đơn vị để quản lý thu đúng thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Điển hình tiêu biểu qua hơn 5 năm trở lại đây, Cục Thuế Tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với số thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2010, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 64.270 tỷ đồng, đạt103,82% so với dự toán; năm 2011 đạt 93.571 tỷ đồng, đạt 129,62%; năm 2012 đạt 108.741 tỷ đồng, đạt 133,50%; năm 2013 đạt 101.723 tỷ đồng, bằng 102,20%; năm 2014 đạt 85.118,3 tỷ đồng, bằng 107,33%.

Hai là, đề ra các biện pháp quản lý thuế hiệu quả

- Tập trung nghiên cứu, xác định đúng những mặt thuận lợi, khó khăn của từng thời kỳ, từng giai đoạn và xây dựng biện pháp tổ chức chỉ đạo phù hợp. Qua thực hiện công tác điều tra, khảo sát, kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật và đề ra chương trình quản lý khai thác nguồn thu phù hợp nhất cho các loại hình doanh nghiệp.

- Tích cực chỉ đạo các phòng, chi cục đến các đội thuế phường, xã bám sát địa bàn quản lý, nắm chắc các đối tượng nộp thuế, không để sót hộ, nắm và điều chỉnh mức thuế sát doanh số. Thực hiện công khai thuế, doanh thu, tạo sự công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế của mọi công dân, khuyến khích tinh thần tự giác của người nộp thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, dân chủ thân thiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận các văn bản, chính sách thuế mới một cách thuận lợi nhất, qua đó thực hiện tốt pháp luật thuế, hạn chế tối đa thất thu ngân sách nhà nước.

- Trong công tác quản lý thu nợ, Cục Thuế đã đề ra nhiều biện pháp đa dạng, phong phú như: nhắc nợ bằng điện thoại, bằng văn bản, đối chiếu nợ, lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt, ngưng bán hoá đơn, chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý… đồng thời trình Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét giải quyết các trường hợp thuộc đối tượng được khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ thuế và các trường hợp nợ thuế không có khả năng thu hồi. Ngoài ra, Cục Thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ như: Phối hợp với ngân hàng để trích tài khoản tiền gửi của các đối tượng có nợ đọng còn tiền gửi trong tài khoản do ngân hàng quản lý, tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn, thông báo tên đơn vị trên đài phát thanh địa phương... nhằm thực hiện thu hồi nợ.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế đã áp dụng phần mềm phân tích rủi ro người nộp thuế, thanh tra kiểm tra tập trung vào những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục, doanh nghiệp có số thuế hoàn lớn, doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, bất động sản, điện lực, dầu khí, dịch vụ du lịch viễn thông, khai thác khoáng sản.

- Lấy công tác thi đua làm đòn bẩy tạo động lực để tổ chức việc điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Xác định rõ công tác thi đua khen thưởng là động lực để các tập thể và toàn thể công chức phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong công việc. Các phong trào thi đua luôn gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật ngành Thuế, phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, chung sức chung lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ba là, dẫn đầu ngành Thuế trong việc đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hiện đại hoá quản lý thuế

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giải phóng các nguồn lực thông qua việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng, nhằm đẩy mạnh hiện đại hoá công tác thuế để phục vụ tốt hơn người nộp thuế, cụ thể:

- Cục Thuế Tỉnh được Tổng cục Thuế chọn là một trong số 5 đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm kê khai thuế qua mạng. Bằng những giải pháp tích cực, đến nay Cục Thuế đã đạt 100% số doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng, 97% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng.

- Về nộp thuế điện tử, tuy chỉ mới triển khai vào những tháng cuối năm 2014, với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao là 400 doanh nghiệp. Đến ngày 31/12/2014 đã có 656 doanh nghiệp tham gia thực hiện, đạt 164% so với chỉ tiêu được giao.

- Triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa ngân hàng với KBNN: Tính đến nay, Cục Thuế Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai phối hợp thu ngân sách với 03 Chi nhánh Ngân hàng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank). Kết quả các khoản thu ngân sách nhà nước được huy động kịp thời, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

- Năm 2014, Cục Thuế Bà Rịa -Vũng Tàu là một trong hai đơn vị đầu tiên của cả nước được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS). Đây là dự án trọng điểm của Tổng cục Thuế trong giai đoạn hiện nay nhằm chuyển đổi các ứng dụng quản lý thuế hiện hành từ mô hình phân tán, sang mô hình xử lý dữ liệu tập trung tại Tổng cục Thuế. Tuy thời gian đầu thực hiện có nhiều khó khăn, nhưng nhờ mạnh dạn ứng dụng đã giúp Cục Thuế Tỉnh mở rộng khai thuế qua mạng đến tất cả các chi cục thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án tiếp theo như nộp thuế điện tử, dịch vụ thuế điện tử. Trong năm 2014, Cục Thuế đã chủ động đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn thư, lưu trữ CloudOffice. Sử dụng phần mềm CloudOffice đã đáp ứng được các yêu cầu quản lý văn thư, lưu trữ một cách khoa học, tiết kiệm; cung cấp đầy đủ khả năng tra cứu nhanh chóng, kịp thời, điều hành công việc từ xa rất hiệu quả. Hoạt động cập nhật văn bản pháp luật và áp dụng pháp luật tại cơ quan thuế được nâng cao, thuận lợi hơn, đã tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng. Trong năm 2014, Cục Thuế đã cắt giảm được 370 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, cụ thể số giờ làm thủ tục thuế đối với doanh nghiệp giảm từ 537 giờ/năm (cuối năm 2013) xuống còn 167 giờ/năm (cuối năm 2014).

Bốn là, gương mẫu, đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến

Cùng với việc thực hiện tốt công tác thu thuế và quản lý nguồn thu, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên phát động phong trào sáng kiến, cải tiến và được đông đảo công chức trong đơn vị hưởng ứng tham gia. Đến nay có 536 sáng kiến đã được Tổng cục Thuế và Cục Thuế công nhận (16 sáng kiến đạt cấp Tổng cục Thuế; 276 sáng kiến đạt cấp cục thuế; 244 sáng kiến đạt cấp chi cục thuế). Các sáng kiến, cải tiến đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy toàn ngành hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiêu biểu là những sáng kiến sau:

- Sáng kiến sử dụng Phần mềm quản lý tài chính trên máy tính tại đơn vị, tên gọi “T3A – TTT Security Accouting System” đã mang lại tính tiện dụng và hiệu quả trong quản lý kế toán. Sáng kiến này được Tổng cục Thuế công nhận và áp dụng rộng rãi trong toàn Ngành.

- Sáng kiến: “Các biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường công tác Thanh tra, Kiểm tra để thúc đẩy tích cực việc tuân thủ pháp luật thuế” đã được Tổng cục Thuế công nhận, xếp loại khá.

- Sáng kiến: Các biện pháp chấn chỉnh, và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Tổng cục Thuế công nhận, xếp loại khá.

- Sáng kiến: “Giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập chuyển nhượng vốn đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, đã được Cục Thuế xếp loại Xuất sắc và đề nghị Tổng cục Thuế công nhận.

- Sáng kiến: “Giải pháp quản lý văn thư, lưu trữ tài liệu khoa học và tiết kiệm chi phí văn phòng với phần mềm CLOUD OFFICE ” đã được Cục Thuế xếp loại giỏi và đề nghị Tổng cục Thuế công nhận.

Năm là, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công chức và người lao động

Do thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, đến nay so với mặt bằng chung toàn Cục Thuế, đội ngũ công chức Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trình độ tương đối đồng đều, số công chức có trình độ từ đại học trở lên đạt tỷ lệ cao, chất lượng đội ngũ công chức ngành Thuế đã được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Bên cạnh đó số lượng cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị cũng không ngừng được tăng lên.

Ở lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực, những năm qua, Cục Thuế cũng là đơn vị đã đóng góp nguồn nhân lực nồng cốt cho địa phương. Trong số các đồng chí là lãnh đạo Đảng, chính quyền Tỉnh cũng như lãnh đạo các sở ban, ngành, và các Phòng ban ở các huyện, thành phố thuộc Tỉnh, nhiều đồng chí đã trưởng thành từ ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đó là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, công chức Cục Thuế.

Sáu là, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

- Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy những giá trị truyền thống, đoàn kết nhất trí sẵn sàng vượt mọi khó khăn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Cấp ủy đảng, ban lãnh đạo luôn quan tâm, chỉ đạo toàn diện đối với công tác nữ công, hỗ trợ và tạo điều kiện thiết thực cho các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Với đội ngũ nữ công chức toàn Cục Thuế chiếm tỷ lệ 50,25%, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ đã đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

Bảy là, tập thể đoàn kết nhất trí, tổ chức đảng, đoàn thể liên tục đạt trong sạch, vững mạnh

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu luôn luôn quan tâm chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong toàn đơn vị, từ lãnh đạo Cục Thuế cho đến các phòng, các chi cục và toàn thể công chức và người lao động. Tập thể lãnh đạo luôn thống nhất, quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Phát huy quyền làm chủ tập thể trong xây dựng chỉnh đốn và phát triển Đảng, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; hỗ trợ tốt cho Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động tích cực và có hiệu quả.

Từ ngày thành lập cho đến nay, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phấn đấu không ngừng trong các mặt công tác và vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và nhiều hình thức khen thưởng, cụ thể: 09 danh hiệu thi đua tiên tiến lao động xuất sắc của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; 22 Bằng khen và 08 Giấy khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ban chỉ đạo 127 Trung ương; 08 cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân Tỉnh. Đặc biệt, năm 2008 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2013 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 2014 đề nghị tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân Tỉnh, Cờ thi đua Bộ Tài chính và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những danh hiệu và phần thưởng trên là nguồn cổ vũ khích lệ rất lớn để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước và nhân dân tin yêu giao phó.

Bài đăng trên sách ''Gương sáng, việc hay ngành Tài chính''

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục