VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục thuế tỉnh Bắc Giang - vững bước trên chặng đường tiếp theo

Năm 2012 là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, là năm thứ 15 tỉnh Bắc Giang tái lập, năm thứ 22 năm ngành Thuế đi vào hoạt động thống nhất trong toàn quốc và kỷ niệm 67 năm truyền thống ngành thuế Việt Nam (10/9/1945- 10/9/2012). Do đó, ngay từ đầu năm ngành thuế Bắc Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua, khuyến khích động viên cán bộ, công chức trong ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2012, tạo dấu ấn mang tính đột phá và xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo.

Trong thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước nói chung, của tỉnh Bắc Giang nói riêng tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn chậm, diễn biến phức tạp và có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Với mục tiêu triển khai kịp thời, có hiệu quả các chế độ chính sách pháp luật thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dự toán thu NSNN đã được Trung ương và Tỉnh giao năm 2012; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Tỉnh, phấn đấu đến năm 2015 thu ngân sách đạt tối thiểu 2.300 tỷ đồng, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế một cách đồng bộ, từng bước cải cách các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người nộp thuế, cuối năm 2011 Cục thuế tỉnh Bắc Giang có Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của Cục Thuế. Sau một thời gian tiếp cận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tháng 4/2012 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; hệ thống tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật và các quy trình nghiệp vụ để xử lý, giải quyết công việc một cách hợp lý, rõ ràng, đồng bộ, khoa học, thống nhất và đúng quy định pháp luật (Hệ thống tài liệu này thường xuyên được sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quy định của pháp luật và định kỳ được kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, cải tiến phù hợp). Việc triển khai, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã giúp cho Lãnh đạo Cục và những người đứng đầu các đơn vị nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, một mặt xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bộ phận, từng cá nhân trong từng nội dung công việc, đồng thời đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo khoa học, hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai, đúng trình tự pháp luật và luôn có thái độ đúng mực trong giao tiếp, sẵn sàng phục vụ, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật về thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin chính sách, pháp luật về thuế cũng như cơ chế, chính sách của địa phương, Cục thuế tỉnh Bắc Giang xác định ngoài các kênh thông tin tuyên truyền chủ đạo, thường xuyên như: Bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh... còn bổ sung thêm các hình thức tuyên truyền mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, ngay sau khi có sự triển khai của Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Bắc Giang khẩn trương chỉ đạo, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trang Thông tin Điện tử Cục thuế Bắc Giang hoạt động. Việc ra đời Trang Thông tin Điện tử Cục Thuế sẽ đáp ứng được các yêu cầu đa dạng, phong phú, kịp thời và chính xác của thông tin, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế mà còn góp phần đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế. Sau một thời gian chạy thử, ngày 01/5/2012 Trang Thông tin Điện tử Cục thuế Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động với trang nội bộ, địa chỉ truy cập là: http://bacgiang.tct.vn và trang Internet, địa chỉ truy cập là:  http://bacgiang.gdt.gov.vn với nhiều chuyên mục, nội dung tin bài phong phú, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của cán bộ, công chức, người nộp thuế và bạn đọc.

Những năm qua, việc đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác quản lý thuế luôn được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành Thuế, nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách hệ thống thuế, nâng cao chất lượng quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế theo công nghệ tiến tiến, hiện đại. Trên cơ sở các phần mền ứng dụng do Tổng cục Thuế xây dựng, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã triển khai áp dụng có sáng tạo, đảm bảo đúng theo yêu cầu của toàn Ngành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hiện nay, đã có trên 30 ứng dụng đã được triển khai áp dụng dành cho cấp Cục Thuế  và trên 20 ứng dụng đã được áp dụng cho cấp Chi cục Thuế để phục vụ cho công tác nội bộ Ngành, công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Trong những tháng đầu năm 2012, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai công tác khai thuế qua mạng (iHTKK) nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện tốt việc khai thuế điện tử, vì vậy mặc dù trên địa bàn Tỉnh chủ yếu là Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng việc thực hiện khai thuế qua mạng cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính cũng được quan tâm triển khai một cách tích cực, góp phần cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành trong hệ thống Tài chính trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa công tác Tài chính theo hướng thống nhất chung một quy trình Kế toán Ngân sách. Nhìn chung, các chương trình ứng dụng đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, việc cập nhật, khai thác có hiệu quả các ứng dụng giúp tăng cường trong công tác quản lý thuế nói riêng và quản lý Tài chính Nhà nước nói chung, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế thuận lợi và hạn chế những sai sót.

Cùng với việc triển khai thực hiện chính sách giãn, giảm, miễn một số khoản thu Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Ngành thuế Bắc Giang đã chủ động rà soát, tăng cường các biệp pháp tăng thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng, hạn chế nợ phát sinh, nên kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2012 ước đạt hơn 1.358 tỷ đồng, bằng 71,3% so dự toán được giao và bằng 101,4% so cùng kỳ 2011. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất, được 847,35 tỷ đồng, đạt 67,3% so dự toán được giao và bằng 113,5% so cùng kỳ 2011. Trong đó, một số khu vực thu đạt kết quả khá, như: thu từ DNNN Trung ương được 305,52 tỷ đồng, đạt 88,8% so dự toán năm; Thuế TNCN thu được 87,1 tỷ đồng, đạt 79,2%; Thuế bảo vệ môi trường thu được 68,3 tỷ đồng, đạt 80,4%; Thu tiền sử dụng đất được 510,92 tỷ đồng, đạt 79,2% ...   

Nhiệm vụ công tác thuế 8 tháng đầu năm 2012 tuy đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên để phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2012 và những năm tiếp theo, Ngành thuế tỉnh Bắc Giang xác định cần phải tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao chất lượng công tác quản lý và thu thuế, chống thất thu, xử lý triệt để nợ đọng thuế trên địa bàn, tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu còn nhiều tiềm năng. Chủ động cùng với các cấp, các ngành tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của Doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững, ổn định cho ngân sách. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật thuế. Kịp thời nắm bắt thông tin, nâng cao năng lực, khả năng dự báo để xây dựng dự toán thu NSNN năm 2013 và những năm tiếp theo đảm bảo khoa học, vững chắc và khả thi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, tiếp tục thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế, thực hiện công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế. Triển khai kịp thời các chế độ chính sách pháp luật về thuế, quy trình, nghiệp vụ của ngành, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, đề án tăng thu. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2012, tạo đà vững chắc trên những chặng đường tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm